สวัสดีครับ Very Important Bug or Bee
สำหรับสมาชิกผู้ถือบัตร VIB คุณจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆดังนี้ครับ :

 

VIB Card

Bug

- ส่วนลด สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

สิทธิพิเศษ

     

    stamp card